Vítejte na stránkách obce Obec Ždírec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Ždírec, původně Sirtsch (slovansky Žděrec) je prastarou vesnicí, která je připomínána již v 11. století. První písemné zmínky o obci jsou už z  roku 1052, kdy daroval kníže Břetislav I. poplatky odváděné zdejším usedlíkem, jménem Obid, staroboleslavskému kostelu. Název vsi vznikl z pojmenovávání prací při jejím zakládání, tj. odstraňování lesů - žďáření. Zprvu se jednalo o manské sídlo se dvorem, o kterém je zmínka ze 13. století.

V roce 1412 se v pramenech uvádí informace o Ulrichovi ze Ždírce, který patřil jako man k panství Houska. V roce 1432 část vsi koupil Jan ze Smiřic, a tak se ves rozdělila mezi dvě panství. Majitelé se střídali a po husitských válkách vlastnil část vsi Dobran ze Všelis a druhou Máček z Doubravice. V roce 1532 prodal Petr Týn z Týna ves Václavu Hrzánovi z Harasova, který ji připojil ke svému panství Houska a tím vesnici opět spojil. V 16. století je v historických pramenech informace, že ve vsi stála výsadní krčma a že ještě v 17. století zde byl panský hostinec.  V místě usedlosti č.p. 14 býval poplužní dvůr, který stál ještě v letech 1605 - 34.  
Bořejov. Farnost na Bořejově je doložena rejstříkem papežských desátků/registra decimarum papalium/ k roku 1352. Patronátní právo nad kostelem, jakož i právo dosazovat faráře, měli zpočátku místní vladykové, leníci nedalekého hradu Houska. Kostel byl původně dřevěný. Farnost zanikla v roce 1427, zřejmě v důsledku husitských válek. Na místě starého dřevěného kostela byl v letech 1700 - 1703 postaven tehdejším majitelem panství Janem Vilémem z Kounic nový filiální kostel sv. Jakuba. V letech 1725 - 1727 byla postavena nová fara a Bořejov měl tehdy i vlastního faráře.Od ostatních staveb se fara odlišuje svou dispozicí a valbovou střechou, která se tehdy na chalupách nepoužívala. V roce 1825 byla ke kostelu přistavěna věž se zvony.

Obec s oficiálním názvem Ždírec vznikla v roce 1850 a to již s osadami Bořejov a Ždírecký důl.V roce 1861 zde byla postavena kaple svatého Jana Křtitele, v roce 1885 zde byl založen spolek hasičů. Škola vznikla již v 18. století v Bořejově u fary. V roce 1826 byla školní budova zvýšena o patro a škola se stala dvoutřídkou. V letech 1908–1922 byla od Doks přes Bořejov do Střezivojic zbudována silnice a v roce 1913 byl v obci vybudován vodovod.

Do rozhodnutí o odsunu Němců v roce 1945 v obci převažovalo německé obyvatelstvo.V této době žilo ve Ždírci 198 obyvatel, z toho 187 s německou národností a 11 s národností českou.V Bořejově 80 obyvatel, z toho 77 s německou národností a 3 s českou národností.Ve Ždíreckém dole žilo 36 obyvatel německé národnosti. Po odsunu Němců  přišel pochopitelný velký pokles obyvatel, přičemž osídlování Čechy probíhalo velmi pozvolna. V roce 1950 vzniklo ve vsi Jednotné zemědělské družstvo, které se však již v roce 1953 rozpadlo. V roce 1959 byly ve vsi vydávány noviny Nový Ždírec. V roce 1972 byla pro malý počet dětí zrušena škola.

V roce 1976 se Ždírec stal součástí obce Žďár. V roce 1981 byla obec Žďár včetně Ždírce, sloučena s obcí Doksy. Po roce 1980 byl okolo obce vybudován silniční obchvat.

Osamostatnění obce Ždírec se uskutečnilo až v roce 1990 odloučením od Doks.

Více historických fotografií je v sekci volný čas - zajímavosti - z historie

 Toliko z následujících pramenů:

  • Friedrich Bernau: Der politische Bezink Dauba. B. Leipa 1888, s. 238;
  • Encyklopedie okresu Česká Lípa. In: Českolipský deník, 2003;
  • Břetislav Chromec, Místopisný slovník Československé republiky. V Praze, tiskem a nákladem “Československého kompasu”, Tisk. a Vyd. akc. Spol., 1929, Praha – Smíchov, s. 577.
publikováno: 17. 4. 2024 09:13, Jarmila Hloušková

Novinky z obce

Obec

publikováno: 26. 6. 2024

Oprava kapličky

  • Jarmila Hloušková

publikováno: 26. 6. 2024


Obec Volný čas

publikováno: 26. 6. 2024

Památky a zajímavosti

Památky a zajímavosti

Obec Ždírec s částí Bořejov a Ždírecký důl  jsou součástí CHKO Kokořínsko a nacházejí se nedaleko Doks a Máchova jezera. Je to kraj plný zvláštních pískovcových útvarů, jezírek a vesniček s tradiční architekturou. Najdete tu nejen divoká údolí v pískovcových plošinách, kde se na okrajích zvětráváním vytvořily četné skalní věže, ale i vzácné rostliny a živočichy. Geologicky patří Kokořínsko do české křídové pánve. To znamená, že je tvořeno druhohorními sedimenty, převážně hrubozrnnými pískovci. Pískovec zde sedimentoval před 80-90 miliony let, kdy oblast zaplavilo prehistorické moře. Největší dominantou této oblasti je hrad Kokořín, vypínající se v pískovcových skalách Kokořínského dolu, nad údolím říčky Pšovky.

Obec
Obec Volný čas

publikováno: 14. 6. 2024

Dětský den 2024

  • Jarmila Hloušková
obrázek nenalezen
Úřad Obec Volný čas

publikováno: 4. 6. 2024

Volby do EP

  • začíná v pátek 7. 6. 14:00 končí v sobotu 8. 6. 14:00
  • OÚ Ždírec

publikováno: 3. 6. 2024

Události

obsah stránky

Obec Volný čas